PROIZVODI
Korpa
Vaša Korpa je trenutno prazna.

PRIJAVLJIVANJE KORISNIKA

Preuzmite najnoviji promo katalog
Licence za obezbeđenje

MAXALARM POSEDUJE LICENCE ZA VRŠENJE SLEDEĆIH POSLOVA OBEZBEĐENJA, IZDATE OD MUP-a:

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Planiranje sistema tehničke zaštite

Montaža, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

Fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

šTA JE VAŽNO ZNATI PRE IZVOĐENJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE?

Korak 1

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja predstavlja obavezan dokumenat sa svrhom kategorizovanja štićenog objekta i utvrđivanja propisanih obaveznih ili minimalnih mera zaštite kao i za utvrđivanje obaveze ugradnje sistema tehničke zaštite.

 

Korak 2

Na osnovu akta o proceni rizika vrši se planiranje sistema tehničke zaštite,

 

Korak 3

Projektovanje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu izrađenog plana sistema tehničke zaštite. Projektovanje sistema obaveza za ja objekte koji su na osnovu akta o proceni rizika svrstani u kategorije: I kategorija-najviši stepen zaštite, II kategorija-visok stepen zaštite, III kategorija-viši stepen zaštite.

Za objekte IV kategorije-srednji stepen zaštite i objekte V kategorije-minimalni stepen zaštite ne postoji obaveza izrade projekta sistema tehničke zaštite,

Korak 4

Ugradnja sistema tehničke zaštite, obuka korisnika i održavanje sistema tehničke zaštite.

Poslovi ugradnje se vrše na osnovu plana i projekta sistema tehničke zaštite.

 

Ostale informacije:

od 01.01.2017. započinje primena zakona o privatnom obezbeđenju, koji reguliše zaštitu privatne imovine, imovine u vlasništvu fizičkih lica ili privrednih društava.

Šta zakon propisuje i uređuje:

 • Uvedene su licence koje izdaje MUP, svim fizičkim i pravnim licima angažovanim na poslovima obezbeđenja.
 • Licence fizičkim licima omogućavaju zaposlenje u pravnom licu ili kod preduzetnika sa licencom za obavljanje delatnosti, ali ne i samostalno obavljanje poslova.
 • Uvedena je obaveza i licenciranje samozaštitne delatnosti, za firme koje koriste sopstveno obezbeđenje ili za sopstvene potrebe vrše održavanje, instaliranje, projektovanje sistema tehničke zaštite.
 • Zabranjeno je obavljanje bilo kakvih poslova obezbeđenja ili instaliranja sistema tehničke zaštite od strane lica koja nemaju Licencu MUP-a.
Sistemi tehničke zaštite VIDEO NADZOR, ALARMNI SISTEMI, KONTROLA PRISTUPA spadaju u poslove obezbeđenja i podležu ovom zakonu koji i definiše određene procedure koje prethode instalaciji sistema (procedure zavise od kategorije objekata)
Zakon uređuje i nalaže sledeće procedure:
 • Izradu Akta o proceni rizika,
 • Izradu plana sistema tehničke zaštite,
 • Izradu projekta sistema tehničke zaštite,
 • Montažu, ugradnju podešavanje, puštanje u rad i obuku korisnika,
 • Obavezno održavanje sistema tehničke zaštite.
Za svaki deo poslova iz oblasti Tehničke zaštite (procena rizika, planiranje, projektovanje sistema, nadzor nad izvođenjem, izvođenje radova, obuka korisnika i održavanje sistema) obavezna je Licenca MUP-a, u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju.
Šta je važno znati kod izbora sistema tehničke zaštite:
 • Sva instalirana oprema mora u smislu kvaliteta i funkcionalnosti da ispunjava domaće SRPS standarde, a u nedostatku domaćih odgovarajuće Evropske EN standarde, što se dokazuje sertifikatima.
 • Instaliranje i održavanje sistema obavezno obavlja Licencirano pravno lice ili preduzetnik sa Licencom.
 • Za svaki instaliran sistem izrađuje se tehnička dokumentacija u skladu sa zakonom.
 • Obaveza korisnika sistema je da omogući i ugovori održavanje sistema tehničke zaštite u skladu sa zakonom.
 • Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih, u skladu sa zakonom,
 • Snimljeni video materijal sa svake kamere se mora čuvati najmanje 30 dana i obavezno se mora staviti na uvid ovlašćenom Policijskom službeniku, na zahtev!

Korisnici sistema tehničke zaštite, koji imaju ranije instalirane sisteme dužni su da sve svoje već instalirane sisteme usklade sa ovim zakonom i da obezbede održavanje u skladu sa zakonom. U koliko instalirani sistemi ne ispunjavaju predviđene tehničke uslove zakonom, isti moraju biti zamenjeni odgovarajućim.

 

 • Korisnik sistema tehničke zaštite je odgovoran za instalirani sistem u koliko po zakonu ne obezbedi: da instalirana oprema po nameni, kvalitetu i karakteristikama odgovara propisanim standardima, kao i ako ne obezbedi održavanje sistema u skladu sa zakonom.
 • Pravno lice ili preduzetnik sa Licencom za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema zaštite, a korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

 

Za više informacija možete preuzeti dokumenta OVDE:

 1. Zakon o privatnom obezbeđenju,
 2. Pravilnik o vršenju poslova tehničke zaštite,
 3. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite,
 4. Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama (banke, pošte, menjačnice i dr)

 

Izvod dela iz kaznenih oderdbi zakona, a koje se tiču korisnika usluga:

Član 80.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

1)  ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);

2) ako za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koji nemaju licencu (član 20. stav 3).

 

Član 81.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

1) ako ne  prihvati  da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor,  koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video  obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana  ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);

2) ako  ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice kod preduzetnika koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, uz kumulativno izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Član 83.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koje zaštitu svoje imovine,  poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda, a da nije dobilo odgovarajuću licencu, odnosno ako preko unutrašnje službe obezbeđenja pruža usluge obezbeđenja drugima (član 45. st. 1. i 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koji zaštitu svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

 

 

 

 

 
AKCIJE
 • Paradox spoljni senzor NV780
 • HIKVISION DS-7108HQHI-K1 HD-TVI DVR
 • HIKVISION DS-2CE56H0T-IT3ZF 5MP HD-TVI0
 • HIKVISION DS-7116HQHI-K1 HD-TVI DVR
 • HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL 2Mp HD-TVI sa senzorom
 • HIKVISION DS-7208HTHI-K2 HD-TVI H-DVR 4K
  TRIBRID DVR za HD-TVI, analogne+IP kamere
 • HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3 5MP HD-TVI
 • HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3F 2Mp HD-TVI PoC
 • HIKVISION DS-2CE16D0T-IRF 2Mp HD-TVI
 • HIKVISION DS-2CE72DFT-F 2Mp HD-TVI ColorVu
 • HIKVISION DS-7216 HUHI-K2 HD-TVI DVR ZA KAMERE DO 5MP
  TRIBRID DVR za HD-TVI, analogne+IP kamere
 • Sirena bežična SR120
 • Sirena bežična SR150
 • HIKVISION DS-2CE16D3T-ITPF 2Mp HD-TVI
 • HIKVISION DS-7208 HUHI-K2
  TRIBRID DVR za HD-TVI, analogne+IP kamere
 • HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P HD-TVI DVR PoC
 • HIKVISION DS-7108 HUHI-K1
  TRIBRID DVR za HD-TVI, analogne+IP kamere
 • HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF 5MP HD-TVI
 • HIKVISION iDS-7208HQHI-K1/4S AcuSense
  TRIBRID DVR za HD-TVI, analogne+IP kamere
 • HIKVISION DS-2CE16C0T-IT3F 1,0Mp HD-TVI
 • HIKVISION DS-2CD2720F-IS
 • HIKVISION DS-2CE16H0T-ITF 5MP HD-TVI
 • HIKVISION DS-7108HGHI-F1 HD-TVI DVR
 • HIKVISION DS-2CE11D8T-PIRL 2Mp HD-TVI sa senzorom
 • HIKVISION DS-7204 HUHI-K1 HD-TVI DVR ZA KAMERE DO 5MP
  TRIBRID DVR za HD-TVI, analogne+IP kamere
 • HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF 2Mp HD-TVI PoC
 • HIKVISION DS-2CE18U8T-IT3 UltraHD 4K
 • HIKVISION DS-7204HTHI-K1 HD-TVI DVR 4k
 • MAXsee IPC-720-DV
  IP MEGAPIXEL KAMERA 1,3MP - HD REZOLUCIJA
 • K-37 bežični šifrator za MG sisteme
 • MAXsee MS-C835-70 800TVL800TVL DAN/NOĆ 3.6mm ili 6mm, ExIR LED 30m
 • HIKVISION DS-7104HGHI-F1 HD-TVI DVR

 • KAMERA UŽIVO

  Kamera Kruševac,
  ulica Kneza Miloša

  Posetite Maxalarm.rs na portalu ShopMania