PROIZVODI

PRIJAVLJIVANJE KORISNIKA

Preuzmite najnoviji promo katalog
Preuzmite najnovije cenovnike
Licence za obezbeđenje

MAXALARM POSEDUJE LICENCE ZA VRŠENJE SLEDEĆIH POSLOVA OBEZBEĐENJA, IZDATE OD MUP-a:

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Planiranje sistema tehničke zaštite

Montaža, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

Fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 

Licence za ugradnju video nadzora, alarma odnosno sistema tehničke zaštite

Zašto je važno, šta je po zakonu obavezujuće, kakve su posledice?

Šta za korisnika zapravo znači licencirano lice za ugradnju?

 

Upotreba sistema tehničke zaštite se reguliše zakonom Zakon o privatnom obezbeđenju i Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i upotrebe srestava za tehničku zaštitu.

("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015, 87/2018 i 91/2019)

 

Ukratko

Šta se po zakonu smatra sistemom tehničke zaštite?

Video nadzor, Alarmni sistemi, GPS praćenje, SOS sistemi za zaštitu osoba, kao i sistemi kojima se štiti poslovanje

 

Da li je dozvoljeno koristit kamere na privatnom objektu?

DA NARAVNO ali isključivo uz uslov da je sistem planiran, ugrađen i održavan u skladu sa zakonom.

Šta to znači?

Za korisnika sistema je najvažnije da zna da za ugradnju sistem za tehničku zaštitu, a to je najčešće video nadzor, prema odredbama zakona je u obavezi da angažuje Pravno lice koje poseduje propisane Licence izdate od strane MUP-a.

 

Šta korisniku znači kada neka pravno lice (firma) poseduje Licence MUP-a?

Ugradnja sistema tehničke zaštite se vrši u svrhu zaštite i obezbeđenja vaše imovine, vaših ukućana ili vaših zaposlenih, kao i za obezbeđenje vašeg poslovanja od zloupotreba, da li možete zamisliti kakve posledice mogu biti kada ne znate koga puštate u vašu kuću da vas zaštiti…???

 

Licenca vam garantuje

Da nećete vi biti odgovoran pred zakonom, zbog nedozvoljene upotrebe sredstava za tehničku zaštitu (video nadzor, alarm i dr)

Da lica koja vrše ugradnju su stručna:

1. da poseduju propisano obrazovanje za vršenje poslova ugradnje sistema,

2. da su prošla posebnu obuku za poslove obezbeđenja i zaštite,

3. da su položila stručni ispit pred komisijom MUP-a.

Da je izvršena detaljna bezbednosna provera lica koje vam ugruđaje od strane MUP-a!


Licenca Vam garantuje nešto što je najvažnije: bezbednost, bezbrižnost i stručnost.

 

Zablude korisnika

Korisnici kao ne informisana lica o obavezama iz zakona, često prave greške, koje pokušaju opravdati: sam sam namestio kamere, prijatelj mi je to ugradio, moje kamere gledaju samo moje dvorište, ko će mene da pita za licencu.

Korisnici često budu i žrtve prevaranata - lica koja ne poseduju licence i ne ispunjavaju propisane uslove da vrše poslove ugradnje sistema za tehničku zaštitu, a koja radi lične koristi u vidu zarade dovode ne informisane korisnike u situaciju da prekrše zakon.

 

Kakve su posledice kada je ugrađen sistem na protiv zakonit način, ko je na šteti?

Korisnik sistema na čijem objektu su kamere će svo vreme rizikovati veoma visoku kaznu do 150.000,00 dinara za fizička lica i do 2.000.000,00 dinara za pravna lica, uz obavezu da takav sistem će morati da ukloni!

Da snimci krivičnih dela umesto u korist mogu biti na štetu korisnika, obzirom da su nastali na ne zakonitom sistemu.

Ovde je matematika prosta, kupili ste sistem, platili majstora, a onda svakog dana do dana uklanjanja sistema ste u prekršaju koji vas može skupo koštati: propisana kazna + uklanjanje opreme + odgovornost za ne zakonito snimanje.

 

Kome smetaju moje kamere i ko će mene šta da pita?

Samo sistem koji se ugradi u skladu sa zakonom i za koji je izrađena neophodna prateća dokumentacija je sistem za tehničku zaštitu i kao takav se koristi za potrebe obezbeđenja i zaštite vašeg objekta.

Svaki drugi sistem kamera je sistem koji se po zakonu smatra uređajima za ne ovlašćeno snimanje i ne ovlašćeno prikupljanje podataka o ličnosti, zato je i upotreba zabranjena u koliko nije ugrađeno po zakonu!

 

Često se može čuti da je korisniku „prijatelj“ rekao da može da ugradi kamere i da gleda svoje dvorište, samo ne ulicu i da u tom slučaju može i „prijateljski da mu ugradi“?

U ovakvom tumačenju zakona, samo je dodatno izražena manipulativna radnja lica koje nama potrebnu licencu, da na vama na brzinu zaradi, a kada dođete pod odgovornost zakona, to će tada biti vaš problem.

Svako lice sa licencom dužno je da poznaje zakonom propisane odredbe i odgovorno je za suprotnu primenu, dok lica koja nemaju licence prezentuju korisnicima pogrešnu priču, a ni sami ne znajući sve obaveze i odgovornosti korisnika kome su ugradili takav sistem.

 

Javna površina, kao česta zabluda

Ne znajući da je pojam Javna površina uređen zakonima, mnogi pokušavaju da sami daju značenje ovom pojmu, pokušajući da opravdaju upotrebu kamera bez licence.

Da li znate da je sve što je van vaše kuće javna površina?

Vaše terase su javna površina, krovovi vaših kuća, fasada vaše kuće, vaše dvorite, pa čak i transparentni delovi objekta (prostori u vašem objektu koji su vidljivi sa drugog mesta).

Ukratko javna površina je svaki prostor na kome se primanjuju restrikcije u ponašanju ljudi, svaki prostor koji se može videti sa bilo kog drugog mesta ili svaki prostor sa koga se mogu osetiti mirisi ili čuti buka.

Javna površina u skladu sa zakonom je svako mesto osim unutrašnjosti vaše kuće ili stana!

Jedino unutar kuće ili stana možete sami da postavite kameru, a ako i jedna kamera je van objekta to mora uraditi lice sa licencom!

 

Da li ste se sada zapitali?

Koliko ste sigurni, da li je sada vaša bezbednost ugroženija, kada ste odabrali da vašu bezbednost prepustite osobi koja vam je sistem ugradila na nezakonit način, osobi koja je spremna na prevaru, čime je i vas navela na protiv zakonito postupanje?


Da li ste postali svesni da snimanjem počinioca krivičnog dela ovakvim sistemom i sami činite protiv zakonitu radnju za koju ste prema zakonu odgovorni.

 

 
AKCIJE

KAMERA UŽIVO

Kamera Kruševac,
ulica Kneza Miloša

Posetite Maxalarm.rs na portalu ShopMania