PROIZVODI

PRIJAVLJIVANJE KORISNIKA

Preuzmite najnoviji promo katalog
Preuzmite najnovije cenovnike
Alarmni sistemi

Kako obezbediti svoj stambeni ili radni prostor

Elektronski sigurnosni sistemi su mnogo pristupačniji cenom od onoga što većina ljudi misli. Cena ovih sistema se može uporediti sa cenom običnih kućnih aparata, koji postoje u svakom domu.

 

Šta su sigurnosni sistemi i od čega se sastoje

 

1. Sistem senzora koji služe za detekciju štetnih događaja kao što su: otvaranje vrata, lom stakla, kretanje u prostoru, pojava požara, curenje gasa, izlivanje vode i drugo.

 

2. Kontrolni panel-alarmna centrala upravlja radom svih elemenata sistema, prima signale detektora i vrši uzbunjivanje pomoću sirena, prenos uzbune monitoring centru ili obaveštava korisnika putem telefona ili GSM mreže.

 

Moderni alarmni sistemi se kontrolišu pomoću tastature, unošenjem šifre, dok napredniji sistemi se mogu kontrolisati i pomoću kodiranih kartica ili daljinskih upravljača. Daljinski upravljač pouzdanog alarmnog sistema mora da koristi plivajući kod koji sprečava kopiranje i dekodiranje signala.

 

Detektori

 

Najčešći način provale je obijanje ulaznih vrata, pa je nadzor ovih vrata najvažniji, za praćenje stanja vrata koriste se magnetni detektori, omogućuju uvid u status vrata otvorena/zatvorena i omogućuju potrebno ulazno kašnjenje alarma. Ovi detektori se preporučuju i na svim ostalim vratima i/ili prozorima.

Drugi tip korišćenih detektora su detektori loma stakla.

Ova dva tipa detektora čine osnovni zaštitni zid ulaska u objekat.

Treći tip ujedno i najčešće korišćen su detektori pokreta, poznati kao PIR detektori. Oni detektuju kretanje ljudskog tela kroz štićeni prostor i na taj način otkrivaju svaki nepredviđen ulazak u prostor. Primena ovih detektora može značajno smaniti potrebnu količinu magnetnih i detektora loma stakla, jer pouzdano otkrivaju prisustvo u prostoru. Proizvode se u različitim modelima, u zavisnosti od zahteva štićenog prostora. Ovi detektori mogu biti namenjeni za unutrašnju i spoljnu upotrebu.

Detektori požara služe za otkrivanje požara u najranijoj-početnoj fazi, radi pravovremene evakuacije i pristupanju gašenja požara. Koriste se optički ili termički detektori.

Detektori Gasa jako su korisni za svaki dom koji koristi gas bilo za grejanje ili kuvanje.

 

Šta se dešava za vreme alarma?

 

1. Unutrašnja sirena se aktivira proizvodeći piskav zvuk visoke frekvencije-na psiho bazi, da odvrati i onemogući orjentaciju provalniku.

 

2. Spoljna sirena svojim veoma prodornim zvukom i trepćućim svetlom služi da privuče pažnju komšija i prolaznika. Kvalitetna sirena poseduje poseban mehanizam zaštite od oštećenja, presecanja kablova neovlašćenog otvaranja ili skidanja sa zida, pri čemu se odmah signal sabotaže prenosi kontrolnom panelu i monitoring centru.

 

3 Vlasnik putem telefona prima obaveštenje da je alarmni sistem aktiviran, ovo obaveštenje prenosi kontrolni panel pomoću GSM ili fiksne telefonske mreže.

 

4. U koliko je sistem povezan na monitoring centar služba obezbeđenja prima signal sa tačno definisanom zonom ulaska u objekat, odakle se upućuje služba obezbeđenja direktno u vaš objekat.

Svakako je sigurnije i efikasnije da koristite uslugu „monitoring i obezbeđenje objekata“

 

Žičani ili bežični alarm?

 

Kod naše ponude to ne mora biti u napred odlučeno, svi naši sistemi nude mogućnost kombinovanja obe tehnologije

 

Konvencionalni kablovski detektori se povezuju kablovima kojima se napajaju i prenose signal kontrolnom panelu. Nasuprot tome bežični sistemi međusobno komuniciraju putem radio frekvencije, a detektori se napajanju iz baterija. Današnji bežični sistemi ispunjavaju naj strožije norme u smislu pouzdanosti i bezbednosti i nadmašuju mnoge standardne žičane sisteme.

Sistemi sa kablovima su generalno jeftiniji od bežičnih (oprema je jeftinija, ali je skuplja instalacija), većina proizvoda se može kombinovati od različitih proizvođača, nema baterija u senzorima koje treba redovno menjati, ali je ipak potrebno vršiti preventivne preglede sistema.

 

 

Koje su glavne prednosti bežičnih sistema?


Instalacija je veoma čista (minimum bušenja zidova), veoma brza (samim tim i jeftinija) i ne utiče na izgled vašeg enterijera. Sistem se može veoma lako proširivati i nadograđivati. Kod izmena u enterijeru možete veoma lako premestit elemenat sistema bez potrebe za prepravkom instalacije. Čak i ako se selite možete demontirati i poneti vaš sistem sa vama.

 

Izbor sistema

 

Prilikom izbora sistema morate biti svesni da je alarmni sistem odgovoran za zaštitu vaših dragocenosti, tako da morate biti sigurni da je pouzdan.

Samostalan-nestručan odabir sistema ili čak kupovina u nekim robnim kućama nije dobro rešenje. Kvalitetan sistem mora da ispunjava stroge Evropske norme za sisteme bezbednosti i da je odobren po standardu EN 50131-1, koji prestavlja osnovni standard za alarmne sisteme u Evropi, a sistemi sa bežičnim senzorima i dodatne direktive za upotrebu radio frekvencije. Ispunjavanje ovih standarda je osnov za osiguranje objekta i prihvatanje vašeg sigurnosnog sistema od strane osiguravajućih kompanije, a samim tim i potvrda o pouzdanosti sistema.

Za pouzdanost i efikasnost sistema pored odabira kvalitetne opreme neophodna je i profesionalna instalacija sistema.

 

Ko treba da ugradi alarmni sistem?

 

1. Nemojte sami da instalirate alarmi sistem ili da angažujete električare. Odabir visoko kvalitetne opreme sistema nije garancija da će sistem ispravno funkcionisati. Pravilna-profesionalna instalacija mora pored osnovne funkcije komponenti da obezbedi i pouzdanu protiv sabotažnu zaštitu, koja je od kritične važnosti da vaš sistem funkcioniše onda kada to stvarno bude potrebno, a ne da jednostavno bude sabotiran.


2. Profesionalna instalacija sistema garantuje veliku pouzdanost sistema, što priznaju mnoge osiguravajuće kompanije odobravajući vam velike popuste i do 30% na premije osiguranja, neprofesionalna instalacija vam neće doneti ove prednosti .

 

3. Profesionalna instalacija sistema i redovno održavanje vam omogućuju i značajno dužu garanciju na opremu sistema.

 

Profesionalna instalacija nudi maksimalnu zaštitu po razumnoj ceni uz veliko iskustvo i stalno usavršavanje instalatera.

 

Predlažemo da se raspitate i pogledate radove profesionalne instalacije kod vaših prijatelja ili poznanika i uverite se u vrednost ovih radova.

 

POGLEDAJTE NAŠU PONUDU ALARMNIH SISTEMA

 

 
AKCIJE

KAMERA UŽIVO

Kamera Kruševac,
ulica Kneza Miloša

Posetite Maxalarm.rs na portalu ShopMania