PROIZVODI

PRIJAVLJIVANJE KORISNIKA

Preuzmite najnoviji promo katalog
Preuzmite najnovije cenovnike
Cenovnik monitoring usluga


Osnovne usluge


Tehnički monitoring alarmnog sistema
Prijem i obrada tehničkih poruka alarmnog sistema-daljinska kontrola ispravnosti. Obaveštavanje korisnika o neispravnosti i upućivanje servisne službe u radnom vremenu radi otklanjanja nedostataka na sistemu.


Bezbednosni i tehnički monitoring alarmnog sistema
Prijem i obrada alarmnih signala i tehničkih poruka. U slučaju alarmnih situacija reakcija i obaveštavanje u skladu sa ugovorenom procedurom raspoloživa 24sata. U slučaju prijema tehničkih poruka o smetnjama upućivanje servisne službe u radnom vremenu radi otklanjanja nedostataka na sistemu.


Dodatne usluge (ugovaraju se dodatno uz osnovne usluge)


Mesečni izveštaj sa alarmnog sistema
Štampanje izveštaja o svim događajima na alarmnom sistemu.


Održavanje tehničke ispravnosti sistema-produžena garancija za vreme trajanja ugovora
Potpuno besplatno otklanjanje svih nedostataka. Upućivanje servisne službe u slučaju hitnosti u roku od 1h od trenutka nastajanja problema ili u radno vreme ako kvar nema uticaja na bezbednost objekta ili stvaranje buke.


Usluga intervencije na objektu po prijemu uzbune
Usluga raspoloživa 24h/365 dana u godini, ugovara se kao dodatna usluga uz bezbednosni monitoring

 


Usluga intervencije na objektu udaljenosti do 5 Km


Usluga intervencije na objektu udaljenosti do 10 Km


Usluga intervencije na objektu udaljenosti do 15 Km


Usluga preventivni obilazak objekta
Usluga raspoloživa 24h/365 dana u godini, ugovara se kao dodatna usluga uz bezbednosni monitoring


Preventivni obilazak objekta udaljenosti do 5 Km.
Ugovara se učestalost i broj obilaska objekta.
Cena je za manje od 20 obilazaka mesečnoPreventivni obilazak objekta udaljenosti do 5 Km.
Ugovara se termin obilaska objekta.
Cena je za 1 obilazak dnevno/30 obilaska mesečno.Preventivni obilazak objekta udaljenosti do 5 Km.
Ugovara se termin obilaska objekta.
Cena je za 3 obilaska dnevno/90 obilaska mesečno.Daljinski video nadzor objekta i video verifikacija alarma
Usluga raspoloživa 24h/365 dana u godini, ugovara se kao dodatna usluga uz bezbednosni monitoring


Video verifikacija alarma
Za sisteme kompatibilne sa CentarV2.


Daljinski video nadzor objekta
Za ostale sisteme


Najam opreme za korisnike monitoring usluga koji ne žele da investiraju u opremu sistema


Najam opreme alarmnog sistema za obezbeđenje objekta
(minimalan period najma je 12 meseci)


Najam GPRS radio uređaja za bežičnu komunikaciju sa nadzornim centrom.
(minimalan period najma je 1 mesec)


ZA CENE USLUGA ZATRAŽITE PONUDU
Specijalne usluge obezbeđenja kao što su: prisustvo radnika obezbeđenja na objektu, zaštita ličnosti, obezbeđenje transporta, redarstvo, upotreba posebnih tehničkih sredstava zaštite i druge usluge se ugovaraju posebno.
 
AKCIJE

KAMERA UŽIVO

Kamera Kruševac,
ulica Kneza Miloša

Posetite Maxalarm.rs na portalu ShopMania